دکتر کلینیک دکتر شکیب

دکتر کلینیک دکتر شکیب https://old.drdr.ir/doctor/45556/دکتر-کلینیک-دکتر-شکیب/ https://old.drdr.ir/doctor/45556/دکتر-کلینیک-دکتر-شکیب/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس معالی آباد، روبروی دوستان، نبش ورودی سوم، گلدشت 3، جنب املاک آندیا، ساختمان فدک
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک دکتر شکیب ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک دکتر شکیب
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک دکتر شکیب

شیراز - معالی آباد، روبروی دوستان، نبش ورودی سوم، گلدشت 3، جنب املاک آندیا، ساختمان فدک
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط