دکتر کلینیک دانشگاه شیراز

دکتر کلینیک دانشگاه شیراز https://old.drdr.ir/doctor/45553/دکتر-کلینیک-دانشگاه-شیراز/ https://old.drdr.ir/doctor/45553/دکتر-کلینیک-دانشگاه-شیراز/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان نشاط، جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک دانشگاه شیراز ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک دانشگاه شیراز
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک دانشگاه شیراز

شیراز - خیابان نشاط، جنب تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط