دکتر کلینیک بیناگستر شیراز

دکتر کلینیک بیناگستر شیراز https://old.drdr.ir/doctor/45550/دکتر-کلینیک-بیناگستر-شیراز/ https://old.drdr.ir/doctor/45550/دکتر-کلینیک-بیناگستر-شیراز/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بولوار ارم، خیابان سروناز، نبش کوچه 5
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک بیناگستر شیراز ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک بیناگستر شیراز
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک بیناگستر شیراز

شیراز - بولوار ارم، خیابان سروناز، نبش کوچه 5
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط