دکتر کلینیک آفتاب

دکتر کلینیک آفتاب https://old.drdr.ir/doctor/45535/دکتر-کلینیک-آفتاب/ https://old.drdr.ir/doctor/45535/دکتر-کلینیک-آفتاب/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس معالی آباد، جنب مجتمع پارمین، مجتمع آفتاب، طبقه 4، واحد 404
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک آفتاب ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک آفتاب
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک آفتاب

شیراز - معالی آباد، جنب مجتمع پارمین، مجتمع آفتاب، طبقه 4، واحد 404
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط