دکتر کلینیک تخصصی پرمون

دکتر کلینیک تخصصی پرمون https://old.drdr.ir/doctor/45527/دکتر-کلینیک-تخصصی-پرمون/ https://old.drdr.ir/doctor/45527/دکتر-کلینیک-تخصصی-پرمون/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان چهارراه دانشگاه، ساختمان اریا، طبقه پنجم
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک تخصصی پرمون ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک تخصصی پرمون
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک تخصصی پرمون

بندرعباس - چهارراه دانشگاه، ساختمان اریا، طبقه پنجم
تلفن مرکز
0763XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط