دکتر کلینیک فیزیوتراپی خلیج فارس

دکتر کلینیک فیزیوتراپی خلیج فارس https://old.drdr.ir/doctor/45525/دکتر-کلینیک-فیزیوتراپی-خلیج-فارس/ https://old.drdr.ir/doctor/45525/دکتر-کلینیک-فیزیوتراپی-خلیج-فارس/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان بین چهارراه مرادی و قدس، ابتدای خیابان شهید جاهد، ساختمان الماس، طبقه دوم
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک فیزیوتراپی خلیج فارس ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک فیزیوتراپی خلیج فارس
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک فیزیوتراپی خلیج فارس

بندرعباس - بین چهارراه مرادی و قدس، ابتدای خیابان شهید جاهد، ساختمان الماس، طبقه دوم
تلفن مرکز
0763XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط