دکتر کلینیک فیزیوتراپی دکتر رفیعی

دکتر کلینیک فیزیوتراپی دکتر رفیعی https://old.drdr.ir/doctor/45523/دکتر-کلینیک-فیزیوتراپی-دکتر-رفیعی/ https://old.drdr.ir/doctor/45523/دکتر-کلینیک-فیزیوتراپی-دکتر-رفیعی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان خیابان اسد آبادی، چهارراه مرادی، ساختمان پزشکان پارسیان، طبقه اول، واحد 4
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک فیزیوتراپی دکتر رفیعی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک فیزیوتراپی دکتر رفیعی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک فیزیوتراپی دکتر رفیعی

بندرعباس - خیابان اسد آبادی، چهارراه مرادی، ساختمان پزشکان پارسیان، طبقه اول، واحد 4
تلفن مرکز
0917XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط