دکتر کلینیک فیزیوتراپی آبان

دکتر کلینیک فیزیوتراپی آبان https://old.drdr.ir/doctor/45520/دکتر-کلینیک-فیزیوتراپی-آبان/ https://old.drdr.ir/doctor/45520/دکتر-کلینیک-فیزیوتراپی-آبان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، روبه روی مدرسه شهید سایانی، ساختمان محسن
آیا از قبل توسط دکتر کلینیک فیزیوتراپی آبان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کلینیک فیزیوتراپی آبان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر کلینیک فیزیوتراپی آبان

بندرعباس - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، روبه روی مدرسه شهید سایانی، ساختمان محسن
تلفن مرکز
0763XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط