دکتر عبدالرضا اله وردی

دکتر عبدالرضا اله وردی

متخصص کودکان
8 نفر
دکتر عبدالرضا اله وردی https://old.drdr.ir/doctor/4351/دکتر-عبدالرضا-اله-وردی/ https://old.drdr.ir/doctor/4351/دکتر-عبدالرضا-اله-وردی/ 97872 http://drdr.ir/images/site/دکتر-عبدالرضا-اله-وردی-4351.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-عبدالرضا-اله-وردی-4351.jpg
تهران تهران بیمارستان پارس - بیمارستان محب کوثر - بیمارستان مصطفی خمینی - کلینیک بیمارستان پیامبران - بیمارستان جم
Rated 3.75 / 5 based on 8 reviews.
آیا از قبل توسط دکتر عبدالرضا اله وردی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عبدالرضا اله وردی
30 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عبدالرضا اله وردی

تهران - بیمارستان پارس - بیمارستان محب کوثر - بیمارستان مصطفی خمینی - کلینیک بیمارستان پیامبران - بیمارستان جم
پزشکان مرتبط