دکتر مرکز فیرزیوتراپی ساعی طب

سایر سایر
دکتر مرکز فیرزیوتراپی ساعی طب https://old.drdr.ir/doctor/41306/دکتر-مرکز-فیرزیوتراپی-ساعی-طب/ https://old.drdr.ir/doctor/41306/دکتر-مرکز-فیرزیوتراپی-ساعی-طب/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران آیت الله کاشانی، نبش دوم شرقی، مجتمع پاسارگاد 514
آیا از قبل توسط دکتر مرکز فیرزیوتراپی ساعی طب ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مرکز فیرزیوتراپی ساعی طب
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مرکز فیرزیوتراپی ساعی طب

تهران - آیت الله کاشانی، نبش دوم شرقی، مجتمع پاسارگاد 514
تلفن مرکز
0214XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط