آزمایشگاه تشخیص طبی رازی

متخصص علوم آزمایشگاهی
آزمایشگاه تشخیص طبی رازی https://old.drdr.ir/doctor/403/آزمایشگاه-تشخیص-طبی-رازی/ https://old.drdr.ir/doctor/403/آزمایشگاه-تشخیص-طبی-رازی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ آزمایشگاه تشخیص طبی رازی متخصص علوم آزمایشگاهی
خوزستان خوزستان بندر امام خمینی - سربندر - بلوار شیخ فضل اله نوری - آزمایشگاه تشخیص طبی رازی
آیا از قبل توسط آزمایشگاه تشخیص طبی رازی ویزیت شده اید؟
اطلاعات آزمایشگاه تشخیص طبی رازی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بندر امام خمینی - بندر امام خمینی - سربندر - بلوار شیخ فضل اله نوری - آزمایشگاه تشخیص طبی رازی
تلفن مرکز
0652XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط