دکتر مرکز تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی

سایر سایر
دکتر مرکز تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی https://old.drdr.ir/doctor/39614/دکتر-مرکز-تخصصی-فوق-تخصصی-چشم-پزشکی/ https://old.drdr.ir/doctor/39614/دکتر-مرکز-تخصصی-فوق-تخصصی-چشم-پزشکی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران تهرانپارس، خیابان شهید ناهیدی،نبش خیابان محمدی
آیا از قبل توسط دکتر مرکز تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مرکز تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مرکز تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی

تهران - تهرانپارس، خیابان شهید ناهیدی،نبش خیابان محمدی
تلفن مرکز
0217XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط