بیمارستان بیمارستان خیریه ولیعصر

 
بیمارستان بیمارستان خیریه ولیعصر https://old.drdr.ir/doctor/38682/بیمارستان-بیمارستان-خیریه-ولیعصر/ https://old.drdr.ir/doctor/38682/بیمارستان-بیمارستان-خیریه-ولیعصر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان شوش، میدان شهید هرندی، ابتدای خزانه بخارائی
آیا از قبل توسط بیمارستان بیمارستان خیریه ولیعصر ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان بیمارستان خیریه ولیعصر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - خیابان شوش، میدان شهید هرندی، ابتدای خزانه بخارائی
تلفن مرکز
0215XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط