بیمارستان شهیدمصطفی خمینی

 
بیمارستان شهیدمصطفی خمینی https://old.drdr.ir/doctor/38647/بیمارستان-شهیدمصطفی-خمینی/ https://old.drdr.ir/doctor/38647/بیمارستان-شهیدمصطفی-خمینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان فلسطین، خیابان ایتالیا
آیا از قبل توسط بیمارستان شهیدمصطفی خمینی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهیدمصطفی خمینی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - خیابان فلسطین، خیابان ایتالیا
تلفن مرکز
0218XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط