بیمارستان امام خمینی (ره)

 
بیمارستان امام خمینی (ره) https://old.drdr.ir/doctor/38646/بیمارستان-امام-خمینی/ https://old.drdr.ir/doctor/38646/بیمارستان-امام-خمینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران انتهای بلوار کشاورز
آیا از قبل توسط بیمارستان امام خمینی (ره) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام خمینی (ره)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - انتهای بلوار کشاورز
تلفن مرکز
0216XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط