بیمارستان روانپزشکی

 
بیمارستان روانپزشکی https://old.drdr.ir/doctor/38592/بیمارستان-روانپزشکی/ https://old.drdr.ir/doctor/38592/بیمارستان-روانپزشکی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران سه راه تقی آباد، بلوار شهید رستگار
آیا از قبل توسط بیمارستان روانپزشکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان روانپزشکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ری - سه راه تقی آباد، بلوار شهید رستگار
تلفن مرکز
0213XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط