بیمارستان شهدای هفتم تیر

 
2 نفر
بیمارستان شهدای هفتم تیر https://old.drdr.ir/doctor/38591/بیمارستان-شهدای-هفتم-تیر/ https://old.drdr.ir/doctor/38591/بیمارستان-شهدای-هفتم-تیر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران انتهـای خیابان شهیـدرجـایی
Rated 5 / 5 based on 2 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان شهدای هفتم تیر ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهدای هفتم تیر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ری - انتهـای خیابان شهیـدرجـایی
تلفن مرکز
0215XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط