بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

 
بیمارستان فاطمه الزهرا (س) https://old.drdr.ir/doctor/38568/بیمارستان-فاطمه-الزهرا/ https://old.drdr.ir/doctor/38568/بیمارستان-فاطمه-الزهرا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان بخشداری، بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س)
آیا از قبل توسط بیمارستان فاطمه الزهرا (س) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان فاطمه الزهرا (س)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

رباط کریم - خیابان بخشداری، بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س)
تلفن مرکز
0215XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط