بیمارستان روانپزشکی میلاد

 
بیمارستان روانپزشکی میلاد https://old.drdr.ir/doctor/38544/بیمارستان-روانپزشکی-میلاد/ https://old.drdr.ir/doctor/38544/بیمارستان-روانپزشکی-میلاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران میدان بسیج، خیابان شهید بابابزرگی، بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار
آیا از قبل توسط بیمارستان روانپزشکی میلاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان روانپزشکی میلاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شهریار - میدان بسیج، خیابان شهید بابابزرگی، بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار
تلفن مرکز
0216XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط