بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

 
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) https://old.drdr.ir/doctor/38520/بیمارستان-حضرت-ولیعصر/ https://old.drdr.ir/doctor/38520/بیمارستان-حضرت-ولیعصر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوار شهید مهدی اسکندری
آیا از قبل توسط بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ارسنجان - بلوار شهید مهدی اسکندری
تلفن مرکز
0714XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط