بیمارستان استاد مطهری

 
بیمارستان استاد مطهری https://old.drdr.ir/doctor/38515/بیمارستان-استاد-مطهری/ https://old.drdr.ir/doctor/38515/بیمارستان-استاد-مطهری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوار استاد مطهری
آیا از قبل توسط بیمارستان استاد مطهری ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان استاد مطهری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

جهرم - بلوار استاد مطهری
تلفن مرکز
0715XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط