بیمارستان سیدالشهدا

 
بیمارستان سیدالشهدا https://old.drdr.ir/doctor/38511/بیمارستان-سیدالشهدا/ https://old.drdr.ir/doctor/38511/بیمارستان-سیدالشهدا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس قادر آباد، جنب CNG
آیا از قبل توسط بیمارستان سیدالشهدا ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان سیدالشهدا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

خرم بید - قادر آباد، جنب CNG
تلفن مرکز
0714XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط