بیمارستان امام حسن عسکری (ع)

 
بیمارستان امام حسن عسکری (ع) https://old.drdr.ir/doctor/38507/بیمارستان-امام-حسن-عسکری/ https://old.drdr.ir/doctor/38507/بیمارستان-امام-حسن-عسکری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس انتهای خیابان بهار
آیا از قبل توسط بیمارستان امام حسن عسکری (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام حسن عسکری (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - انتهای خیابان بهار
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط