بیمارستان امام حسین (ع)

 
بیمارستان امام حسین (ع) https://old.drdr.ir/doctor/38505/بیمارستان-امام-حسین/ https://old.drdr.ir/doctor/38505/بیمارستان-امام-حسین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس زرین دشت، سپیدان، جاده کبریت سازی، بیمارستان امام حسین (ع)
آیا از قبل توسط بیمارستان امام حسین (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام حسین (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - زرین دشت، سپیدان، جاده کبریت سازی، بیمارستان امام حسین (ع)
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط