بیمارستان شهیدایت اله دستغیب

 
بیمارستان شهیدایت اله دستغیب https://old.drdr.ir/doctor/38502/بیمارستان-شهیدایت-اله-دستغیب/ https://old.drdr.ir/doctor/38502/بیمارستان-شهیدایت-اله-دستغیب/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان حافظ
آیا از قبل توسط بیمارستان شهیدایت اله دستغیب ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهیدایت اله دستغیب
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - خیابان حافظ
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط