بیمارستان فقیهی

 
بیمارستان فقیهی https://old.drdr.ir/doctor/38499/بیمارستان-فقیهی/ https://old.drdr.ir/doctor/38499/بیمارستان-فقیهی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان زند، بیمارستان فقیهی
آیا از قبل توسط بیمارستان فقیهی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان فقیهی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - خیابان زند، بیمارستان فقیهی
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط