بیمارستان امامی

 
بیمارستان امامی https://old.drdr.ir/doctor/38498/بیمارستان-امامی/ https://old.drdr.ir/doctor/38498/بیمارستان-امامی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان اردیبهشت
آیا از قبل توسط بیمارستان امامی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امامی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - خیابان اردیبهشت
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط