بیمارستان قلب الزهرا(س)وکودکان شهید حجازی

 
بیمارستان قلب الزهرا(س)وکودکان شهید حجازی https://old.drdr.ir/doctor/38487/بیمارستان-قلب-الزهراوکودکان-شهید-حجازی/ https://old.drdr.ir/doctor/38487/بیمارستان-قلب-الزهراوکودکان-شهید-حجازی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوار سیبویه، سه راه آستانه
آیا از قبل توسط بیمارستان قلب الزهرا(س)وکودکان شهید حجازی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان قلب الزهرا(س)وکودکان شهید حجازی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - بلوار سیبویه، سه راه آستانه
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط