بیمارستان انکولوژی امیر

 
بیمارستان انکولوژی امیر https://old.drdr.ir/doctor/38479/بیمارستان-انکولوژی-امیر/ https://old.drdr.ir/doctor/38479/بیمارستان-انکولوژی-امیر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس فرهنگ شهر، روبروی استخر کوثر
آیا از قبل توسط بیمارستان انکولوژی امیر ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان انکولوژی امیر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - فرهنگ شهر، روبروی استخر کوثر
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط