بیمارستان خلیلی

 
بیمارستان خلیلی https://old.drdr.ir/doctor/38478/بیمارستان-خلیلی/ https://old.drdr.ir/doctor/38478/بیمارستان-خلیلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان خلیلی
آیا از قبل توسط بیمارستان خلیلی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان خلیلی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - خیابان خلیلی
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط