بیمارستان حافظ

 
بیمارستان حافظ https://old.drdr.ir/doctor/38476/بیمارستان-حافظ/ https://old.drdr.ir/doctor/38476/بیمارستان-حافظ/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس ابتدای بلوار چمران
آیا از قبل توسط بیمارستان حافظ ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان حافظ
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - ابتدای بلوار چمران
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط