بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین(ع)

 
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین(ع) https://old.drdr.ir/doctor/38469/بیمارستان-سوانح-سوختگی-ترمیمی-امیر-المومنین/ https://old.drdr.ir/doctor/38469/بیمارستان-سوانح-سوختگی-ترمیمی-امیر-المومنین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس شهر صدرا
آیا از قبل توسط بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین(ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین(ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - شهر صدرا
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط