بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری

 
بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری https://old.drdr.ir/doctor/38468/بیمارستان-اعصاب-روان-استاد-محرری/ https://old.drdr.ir/doctor/38468/بیمارستان-اعصاب-روان-استاد-محرری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس روبروی روستای باجگاه جنب دانشکده کشاورزی
آیا از قبل توسط بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - روبروی روستای باجگاه جنب دانشکده کشاورزی
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط