بیمارستان امیر المومنین علی (ع)

 
بیمارستان امیر المومنین علی (ع) https://old.drdr.ir/doctor/38459/بیمارستان-امیر-المومنین-علی/ https://old.drdr.ir/doctor/38459/بیمارستان-امیر-المومنین-علی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس فلکه شهید بهشتی
آیا از قبل توسط بیمارستان امیر المومنین علی (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امیر المومنین علی (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

گراش - فلکه شهید بهشتی
تلفن مرکز
0715XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط