بیمارستان امیدوار

 
بیمارستان امیدوار https://old.drdr.ir/doctor/38457/بیمارستان-امیدوار/ https://old.drdr.ir/doctor/38457/بیمارستان-امیدوار/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بخش اوز، خیابان فرهنگ، بیمارستان امیدوار اوز
آیا از قبل توسط بیمارستان امیدوار ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امیدوار
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

لار - بخش اوز، خیابان فرهنگ، بیمارستان امیدوار اوز
تلفن مرکز
0715XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط