بیمارستان ولیعصر(ع)

 
بیمارستان ولیعصر(ع) https://old.drdr.ir/doctor/38455/بیمارستان-ولیعصر/ https://old.drdr.ir/doctor/38455/بیمارستان-ولیعصر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوار ولیعصر، بیمارستان ولیعصر
آیا از قبل توسط بیمارستان ولیعصر(ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ولیعصر(ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

لامرد - بلوار ولیعصر، بیمارستان ولیعصر
تلفن مرکز
0715XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط