بیمارستان بعثت اشکنان

 
بیمارستان بعثت اشکنان https://old.drdr.ir/doctor/38454/بیمارستان-بعثت-اشکنان/ https://old.drdr.ir/doctor/38454/بیمارستان-بعثت-اشکنان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس شهر اشکنان، بلوار بعثت
آیا از قبل توسط بیمارستان بعثت اشکنان ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان بعثت اشکنان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شیراز - شهر اشکنان، بلوار بعثت
تلفن مرکز
0715XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط