بیمارستان ثامن الائمه (ع)

 
بیمارستان ثامن الائمه (ع) https://old.drdr.ir/doctor/38416/بیمارستان-ثامن-الائمه/ https://old.drdr.ir/doctor/38416/بیمارستان-ثامن-الائمه/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی چناران، خیابان شهید مطهری
آیا از قبل توسط بیمارستان ثامن الائمه (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ثامن الائمه (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

مشهد - چناران، خیابان شهید مطهری
تلفن مرکز
0514XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط