بیمارستان موسی بن جعفر (ع)

 
8 نفر
بیمارستان موسی بن جعفر (ع) https://old.drdr.ir/doctor/38409/بیمارستان-موسی-بن-جعفر/ https://old.drdr.ir/doctor/38409/بیمارستان-موسی-بن-جعفر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان پرستار، بیمارستان موسی بن جعفر
Rated 3.75 / 5 based on 8 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان موسی بن جعفر (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان موسی بن جعفر (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قوچان - خیابان پرستار، بیمارستان موسی بن جعفر
تلفن مرکز
0514XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط