بیمارستان شهیدان مبینی

 
بیمارستان شهیدان مبینی https://old.drdr.ir/doctor/38402/بیمارستان-شهیدان-مبینی/ https://old.drdr.ir/doctor/38402/بیمارستان-شهیدان-مبینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان کاشفی شمالی
آیا از قبل توسط بیمارستان شهیدان مبینی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهیدان مبینی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سبزوار - خیابان کاشفی شمالی
تلفن مرکز
0514XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط