بیمارستان ولیعصر (عج)

 
بیمارستان ولیعصر (عج) https://old.drdr.ir/doctor/38395/بیمارستان-ولیعصر/ https://old.drdr.ir/doctor/38395/بیمارستان-ولیعصر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی بردسکن، خیابان قائم
آیا از قبل توسط بیمارستان ولیعصر (عج) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ولیعصر (عج)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

مشهد - بردسکن، خیابان قائم
تلفن مرکز
0515XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط