بیمارستان فوق تخصصی دیالیز وپیوند اعضا منتصریه

 
1 نفر
بیمارستان فوق تخصصی دیالیز وپیوند اعضا منتصریه https://old.drdr.ir/doctor/38391/بیمارستان-فوق-تخصصی-دیالیز-وپیوند-اعضا-منتصریه/ https://old.drdr.ir/doctor/38391/بیمارستان-فوق-تخصصی-دیالیز-وپیوند-اعضا-منتصریه/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان امام خمینی 25، روبروی ساختمان صبا، بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه
Rated 5 / 5 based on 1 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان فوق تخصصی دیالیز وپیوند اعضا منتصریه ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان فوق تخصصی دیالیز وپیوند اعضا منتصریه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

مشهد - خیابان امام خمینی 25، روبروی ساختمان صبا، بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه
تلفن مرکز
0513XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط