بیمارستان خیریه شهیدمطهری

 
بیمارستان خیریه شهیدمطهری https://old.drdr.ir/doctor/38380/بیمارستان-خیریه-شهیدمطهری/ https://old.drdr.ir/doctor/38380/بیمارستان-خیریه-شهیدمطهری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان بلوارشهیدخرم رودی، پل پیشاهنگی، 12متری خوشه
آیا از قبل توسط بیمارستان خیریه شهیدمطهری ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان خیریه شهیدمطهری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

همدان - بلوارشهیدخرم رودی، پل پیشاهنگی، 12متری خوشه
تلفن مرکز
0813XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط