بیمارستان فاطمیه

 
بیمارستان فاطمیه https://old.drdr.ir/doctor/38375/بیمارستان-فاطمیه/ https://old.drdr.ir/doctor/38375/بیمارستان-فاطمیه/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان خیابان پاسداران
آیا از قبل توسط بیمارستان فاطمیه ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان فاطمیه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

همدان - خیابان پاسداران
تلفن مرکز
0813XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط