بیمارستان شهید بهشتی

 
بیمارستان شهید بهشتی https://old.drdr.ir/doctor/38374/بیمارستان-شهید-بهشتی/ https://old.drdr.ir/doctor/38374/بیمارستان-شهید-بهشتی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان ابتدای بلوار ارم
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید بهشتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید بهشتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

همدان - ابتدای بلوار ارم
تلفن مرکز
0813XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط