بیمارستان 557ارتش

 
بیمارستان 557ارتش https://old.drdr.ir/doctor/38373/بیمارستان-557ارتش/ https://old.drdr.ir/doctor/38373/بیمارستان-557ارتش/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان ابتدای بلوار ارتش
آیا از قبل توسط بیمارستان 557ارتش ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان 557ارتش
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

همدان - ابتدای بلوار ارتش
تلفن مرکز
0813XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط