بیمارستان آیت الله بهاری

 
بیمارستان آیت الله بهاری https://old.drdr.ir/doctor/38372/بیمارستان-آیت-الله-بهاری/ https://old.drdr.ir/doctor/38372/بیمارستان-آیت-الله-بهاری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان بلوار کشاورز، بیمارستان آیت ا... بهاری
آیا از قبل توسط بیمارستان آیت الله بهاری ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان آیت الله بهاری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بهار - بلوار کشاورز، بیمارستان آیت ا... بهاری
تلفن مرکز
0813XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط