بیمارستان امام حسن(ع)

 
بیمارستان امام حسن(ع) https://old.drdr.ir/doctor/38369/بیمارستان-امام-حسن/ https://old.drdr.ir/doctor/38369/بیمارستان-امام-حسن/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان فامنین، خیابان بیمارستان
آیا از قبل توسط بیمارستان امام حسن(ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام حسن(ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

همدان - فامنین، خیابان بیمارستان
تلفن مرکز
0813XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط