بیمارستان ولیعصر (عج)

 
بیمارستان ولیعصر (عج) https://old.drdr.ir/doctor/38364/بیمارستان-ولیعصر/ https://old.drdr.ir/doctor/38364/بیمارستان-ولیعصر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
همدان همدان بلوار شهید بهشتی
آیا از قبل توسط بیمارستان ولیعصر (عج) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ولیعصر (عج)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تویسرکان - بلوار شهید بهشتی
تلفن مرکز
0813XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط