بیمارستان خصوصی آرتا

 
بیمارستان خصوصی آرتا https://old.drdr.ir/doctor/38342/بیمارستان-خصوصی-آرتا/ https://old.drdr.ir/doctor/38342/بیمارستان-خصوصی-آرتا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اردبیل اردبیل خیابان سی متری، بیمارستان خصوصی آرتا
آیا از قبل توسط بیمارستان خصوصی آرتا ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان خصوصی آرتا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اردبیل - خیابان سی متری، بیمارستان خصوصی آرتا
تلفن مرکز
0453XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط